Świadczenie usług transportowych związanych z realizacją tytułów wykonawczych

Numer umowy SK/345/RA/1-W/2020
Data podpisania 01.04.2020
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług transportowych związanych z realizacją tytułów wykonawczych, z których wynika obowiązek opróżnienia nieruchomości/lokalu - przewożenie ruchomości w tym do magazynu Urzędu Miasta Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Green Service Sp. z o.o., ul. Kopernika 5, 81-846 Sopot
Wartość zamówienia: 10.000,00 zł.
Osoba upoważniona do kontaktów: Grzegorz Bierć
Nr telefonu: 58 668-84-04
E-mail: g.bierc@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Dariusz Repiński
Data wytworzenia informacji: 04.09.2020
Data udostępnienia informacji: 04.09.2020