Zakup art., konserwacja i naprawa sprzętu p. poż. na 2021 r. - 2022 r.

Numer umowy SK/2765/SA/165-W/2020
Data podpisania 29.12.2020
Przedmiot zamówienia: Zakup art., konserwacja i naprawa sprzętu p. poż. na 2021 r. - 2022 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Gdynia - Miasto na Prawach Powiatu
Al. Marszałka piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: P.H.T. "SUPON" S.A.
ul. Spacerowa 1
83-010 Straszyn
Wartość zamówienia: 28.400,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Borawska
Nr telefonu: 58 668-86-70
E-mail: a.borawska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Aleksandra Borawska
Data wytworzenia informacji: 16.06.2021
Data udostępnienia informacji: 16.06.2021