Usługi internetu mobilnego

Numer umowy SK/2529/SA/131-w/2020
Data podpisania 12.11.2020
Przedmiot zamówienia: Usługi internetu mobilnego wraz z dostawą sprzętu
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Polkomtel Sp.z o. o.
Wartość zamówienia: 108686,90 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Szwedowska
Nr telefonu: 58 668-86-64
E-mail: j.szwedowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydz Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Joanna Szwedowska
Data wytworzenia informacji: 14.04.2022
Data udostępnienia informacji: 14.04.2022