Usługa dostaway sygnału TV w 2020 r.

Numer umowy SK/2910/SA/216-W/2019
Data podpisania 17.12.2019
Przedmiot zamówienia: Usługa dostaway sygnału TV w 2020 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Multimedia Polska Biznes S. A.
Wartość zamówienia: 2400,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Michał Krupiczowicz
Nr telefonu: 58 668-86-69
E-mail: m.krupiczowicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Alicja Gruchała
Data wytworzenia informacji: 11.02.2020
Data udostępnienia informacji: 11.02.2020