Udzielenie zamówienia na wykonanie oddymiania p. poż. etap IV

Numer umowy Sk/649/SA/47-w/2020
Data podpisania 04.06.2020
Przedmiot zamówienia: Wykonanie oddymiania i wygrodzenia pożarowego klatek schodowych w obiekcie Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Etap IV.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
al. marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni
Wykonawca: PROVISION Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 32/6 w Rumi
Wartość zamówienia: 381619.22 PLN
Osoba upoważniona do kontaktów: Michał Krupiczowicz
Nr telefonu: 58 668-86-69
E-mail: m.krupiczowicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Joanna Szwedowska
Data wytworzenia informacji: 08.06.2020
Data udostępnienia informacji: 08.06.2020