Tłumaczenie pisemne materiału o Gdyni z języka polskiego na język niemiecki

Numer umowy SK/2165/PBZ/31-W/2020
Data podpisania 18.09.2020
Przedmiot zamówienia: Tłumaczenie pisemne materiału o Gdyni z języka polskiego na język niemiecki
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al.Marszałka Piłsudskiego 52/54,81-382 Gdynia
Wykonawca: Feliks Agata Radtke
Wartość zamówienia: 600,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Leman
Nr telefonu: 586688207
E-mail: p.jung@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Leman
Wprowadził informację: Anna Głowacka
Data wytworzenia informacji: 19.10.2020
Data udostępnienia informacji: 19.10.2020