Zaprojektowanie, dostawa i montaż ekranów e-papierowych w wiatach przystanków na Chwarznie-Wiczlinie. Proj unij. Smacker

Numer umowy KB/412/UZM/25-W/2020
Data podpisania 13.07.2020
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, dostawa i montaż ekranów e-papierowych w wiatach przystanków w wiatach przystankowych na Chwarznie-Wiczlinie w ramach projektu unijnego Smacker
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia-Miasto na Prawach Powiatu, z siedzibą w Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP: 5862312326
Wykonawca: OPERIBUS Spółka z o.o. ul. Żukowa 6a 43-707 Jaworzno
Wartość zamówienia: 155 412,96 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Pawłowska
Nr telefonu: 58 785-14-20
E-mail: a.pawlowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Budżetu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Pawłowska
Wprowadził informację: Anna Jaremko
Ostatnio zmodyfikował: Agata Lewandowska
Data wytworzenia informacji: 25.09.2020
Data udostępnienia informacji: 25.09.2020
Ostatnia aktualizacja: 14.10.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.10.2020 11:16 Korekta Agata Lewandowska