Zakup roweru towarowego

Numer umowy KB/658/UZM/46-W/2020
Data podpisania 15.10.2020
Przedmiot zamówienia: Zakup roweru towarowego
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia-Miasto na Prawach Powiatu, z siedzibą w Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP: 5862312326
Wykonawca: NEUTENO Jacek Ziebura, ul. Heleny 14/136, 30-698 Kraków
Wartość zamówienia: 12 300,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Pawłowska
Nr telefonu: 58 785-14-20
E-mail: a.pawlowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Budżetu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Pawłowska
Wprowadził informację: Anna Jaremko
Data wytworzenia informacji: 15.10.2020
Data udostępnienia informacji: 07.01.2021