Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu SMACKER

Numer umowy KB/182/UZM/12-W/2020
Data podpisania 02.03.2020
Przedmiot zamówienia: Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do organizacji spotkań Lokalnej Grupy Roboczej oraz działań treningowych (Local To Global Training) w ramach projektu SMACKER
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia-Miasto na Prawach Powiatu, z siedzibą w Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP: 5862312326
Wykonawca: Media Markt Polska Sp. z o.o. Gdynia I Spółka Komandytowa, al. Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa
Wartość zamówienia: 7 857,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Pawłowska
Nr telefonu: 58 785-14-20
E-mail: a.pawlowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Budżetu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Pawłowska
Wprowadził informację: Anna Jaremko
Data wytworzenia informacji: 02.03.2020
Data udostępnienia informacji: 22.07.2020