Zakup ławek miejskich wraz z tabliczkami informacyjnymi w ramach projektu SMACKER

Numer umowy KB/72/UZM/5-W/2020
Data podpisania 02.07.2020
Przedmiot zamówienia: Zakup ławek miejskich wraz z tabliczkami informacyjnymi w ramach projektu SMACKER
Zamawiający:

Gmina Miasta Gdyni – Gdynia-Miasto na Prawach Powiatu, z siedzibą w Gdyni,

al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP: 5862312326

Wykonawca:

UNI-ARCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,

ul. Wiolinowa 13/32, 02-785 Warszawa  

Wartość zamówienia: 17 404,5 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Pawłowska
Nr telefonu: 58 785-14-20
E-mail: a.pawlowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Budżetu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Pawłowska
Wprowadził informację: Agata Lewandowska
Data wytworzenia informacji: 02.07.2020
Data udostępnienia informacji: 30.07.2020