Zakup 3 rowerów elektrycznych

Numer umowy KB/642/UZM/45-W/2020
Data podpisania 07.10.2020
Przedmiot zamówienia: Zakup 3 rowerów elektrycznych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia-Miasto na Prawach Powiatu, z siedzibą w Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP: 5862312326
Wykonawca: HOLLENDRY.PL R.Cymkowski, A.Bronk Spółka Cywilna  Żukowo ul. Cypriana Kamila Norwida 9  83-330 Żukowo
Wartość zamówienia: 16 194,64 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Pawłowska
Nr telefonu: 58 785-14-20
E-mail: a.pawlowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Budżetu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Pawłowska
Wprowadził informację: Anna Jaremko
Data wytworzenia informacji: 07.01.2021
Data udostępnienia informacji: 07.01.2021