Wykonanie projektu oraz produkcja tabliczek informacyjnych w ramach projektu SMACKER

Numer umowy KB/756/UZM/51-W/2020
Data podpisania 02.12.2020
Przedmiot zamówienia: Wykonanie projektu oraz produkcja tabliczek informacyjnych w ramach projektu SMACKER
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia-Miasto na Prawach Powiatu, z siedzibą w Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP: 5862312326
Wykonawca: Modern Silver SC 84-230  Rumia ul. Suwalska 1/25
Wartość zamówienia: 1 400,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Pawłowska
Nr telefonu: 58 785-14-20
E-mail: a.pawlowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Budżetu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Pawłowska
Wprowadził informację: Anna Jaremko
Data wytworzenia informacji: 02.12.2020
Data udostępnienia informacji: 02.12.2020