Wykonanie oraz pielęgnacja zieleńców przy wybranych przystankach w ramach projektu SMACKER

Numer umowy KB/524/UZM/37-W/2020
Data podpisania 02.09.2020
Przedmiot zamówienia: Wykonanie oraz pielęgnacja zieleńców przy wybranych przystankach transportu publicznego na terenie dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w ramach projektu SMACKER
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia-Miasto na Prawach Powiatu, z siedzibą w Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP: 5862312326
Wykonawca: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG OGRODNICZYCH "MALWA" SPÓŁKA
Z O.O., ul. Rewerenda 32, 80-209 Chwaszczyno
Wartość zamówienia: 33 588,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Pawłowska
Nr telefonu: 58 785-14-20
E-mail: a.pawlowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Budżetu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Pawłowska
Wprowadził informację: Anna Jaremko
Data wytworzenia informacji: 25.09.2020
Data udostępnienia informacji: 25.09.2020