Wiata przystankowa przy przystanku Bryla 01

Numer umowy KB/486/UZM/30-W/2020
Data podpisania 30.07.2020
Przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa i montaż wiaty przystankowej przy przystanku Bryla 01
Zamawiający:

Gmina Miasta Gdyni – Gdynia-Miasto na Prawach Powiatu, z siedzibą w Gdyni,

al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP: 5862312326

Wykonawca: TEJBRANT POLSKA, ul. Świętojańska 175, 07-200 Wyszków
Wartość zamówienia: 19 538,55 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Pawłowska
Nr telefonu: 58 785-14-20
E-mail: a.pawlowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Budżetu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Pawłowska
Wprowadził informację: Agata Lewandowska
Data wytworzenia informacji: 30.07.2020
Data udostępnienia informacji: 30.07.2020