Usługa serwisu rowerów towarowych

Numer umowy KB/58/UZM/4-W/2020
Data podpisania 30.01.2020
Przedmiot zamówienia: Usługa serwisu rowerów towarowych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia-Miasto na Prawach Powiatu, z siedzibą w Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP: 5862312326
Wykonawca: Robert Muszyński, ul. Leona Staniszewskiego 15c/5, 81-603 Gdynia
Wartość zamówienia: 29 980,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Pawłowska
Nr telefonu: 58 785-14-20
E-mail: a.pawlowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Budżetu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Pawłowska
Wprowadził informację: Anna Jaremko
Data wytworzenia informacji: 30.01.2020
Data udostępnienia informacji: 22.07.2020