Usługa przygotowania koncepcji artystycznej oraz projektu "Street Art" na placu przy ul. Zawizy Czarnego w Gdyni wraz z kosztorysem jej wykonania

Numer umowy KB/807/UZM/52-W/2020
Data podpisania 14.12.2020
Przedmiot zamówienia: Usługa przygotowania koncepcji artystycznej oraz projektu "Street Art" na placu przy ul. Zawizy Czarnego w Gdyni wraz z kosztorysem jej wykonania
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia-Miasto na Prawach Powiatu, z siedzibą w Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP: 5862312326
Wykonawca: Tomasz Konkol PROMOTION PL ul. Orłowska 61/2, 81-524 Gdynia
Wartość zamówienia: 8 856,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Pawłowska
Nr telefonu: 58 785-14-20
E-mail: a.pawlowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Budżetu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Pawłowska
Wprowadził informację: Anna Jaremko
Data wytworzenia informacji: 14.12.2020
Data udostępnienia informacji: 14.12.2020