Tłumaczenie dokumentów dot. przygotowania projektów unijnych oraz projektu CityChangerCargoBike

Numer umowy KB/271/UZM/18-W/2020
Data podpisania 30.04.2020
Przedmiot zamówienia: Tłumaczenie dokumentów dot. przygotowania projektów unijnych oraz projektu CityChangerCargoBike
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia-Miasto na Prawach Powiatu, z siedzibą w Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP: 5862312326
Wykonawca: Magdalena Łutek, ul. Osada Kolejowa 4/2, 81-220  Gdynia
Wartość zamówienia: 26 000,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Pawłowska
Nr telefonu: 58 785-14-20
E-mail: a.pawlowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Budżetu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Pawłowska
Wprowadził informację: Anna Jaremko
Data wytworzenia informacji: 30.04.2020
Data udostępnienia informacji: 22.07.2020