Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu roli eksperta

Numer umowy SK/37/UZM/1-W/2020
Data podpisania 22.01.2020
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu roli eksperta
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia-Miasto na Prawach Powiatu, z siedzibą w Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP: 5862312326
Wykonawca: Daniel Kaszubowski, ul. Rogalińska  19A/1 , 80-809  Gdańsk
Wartość zamówienia: 20 000,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Pawłowska
Nr telefonu: 58 785-14-20
E-mail: a.pawlowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Pawłowska
Wprowadził informację: Anna Jaremko
Data wytworzenia informacji: 22.01.2020
Data udostępnienia informacji: 22.07.2020