Przygotowanie i realizacja kampanii pn. ”Odprowadzam Sam” w Gdyni

Numer umowy KB/82/UZM/6-W/2020
Data podpisania 17.02.2020
Przedmiot zamówienia: Przygotowanie i realizacja kampanii pn. ”Odprowadzam Sam” w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia-Miasto na Prawach Powiatu, z siedzibą w Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP: 5862312326
Wykonawca: PROMOTION PL, Tomasz  Konkol, ul. Orłowska 61/2 , 81-524 Gdynia
Wartość zamówienia: 56 666,10 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Pawłowska
Nr telefonu: 58 785-14-20
E-mail: a.pawlowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Budżetu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Pawłowska
Wprowadził informację: Anna Jaremko
Data wytworzenia informacji: 17.02.2020
Data udostępnienia informacji: 22.07.2020