Przygotowanie i dystrybucja „śniadań rowerowych” w ramach konkursu „Do pracy jadę rowerem” oraz podczas obchodów ETZT w Gdyni.

Numer umowy KB/72/UZM/5-W/2020
Data podpisania 13.02.2020
Przedmiot zamówienia: Przygotowanie i dystrybucja „śniadań rowerowych” w ramach konkursu „Do pracy jadę rowerem” oraz podczas obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia-Miasto na Prawach Powiatu, z siedzibą w Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP: 5862312326
Wykonawca: FPH Food4you Magdalena Prarat-Szymańska, Gdańsk ul. Apollina  16, 80-180
Wartość zamówienia: 139 310,49 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Pawłowska
Nr telefonu: 58 785-14-20
E-mail: a.pawlowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Budżetu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Pawłowska
Wprowadził informację: Anna Jaremko
Data wytworzenia informacji: 13.02.2020
Data udostępnienia informacji: 22.07.2020