Produkcja 20 naklejek w ramach projektu unijnego SMACKER

Numer umowy KB/685/UZM/48-W/2020
Data podpisania 12.11.2020
Przedmiot zamówienia: Produkcja 20 naklejek w celu oznakowania elementu pilotażowego w ramach projektu unijnego SMACKER
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia-Miasto na Prawach Powiatu, z siedzibą w Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP: 5862312326
Wykonawca: Błysk sp. z o.o. 80-209 Chwaszczyno, ul. Orzeszkowej 3
Wartość zamówienia: 300,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Pawłowska
Nr telefonu: 58 785-14-20
E-mail: a.pawlowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Budżetu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Pawłowska
Wprowadził informację: Anna Jaremko
Data wytworzenia informacji: 12.11.2020
Data udostępnienia informacji: 12.11.2020