Produkcja 17 szt. form przestrzennych w kształcie ryby, w ramach realizacji projektu unijnego SMACKER.

Numer umowy KB/142/UZM/10-W/2020
Data podpisania 20.02.2020
Przedmiot zamówienia: Produkcja 17 szt. form przestrzennych w kształcie ryby, w ramach działań pilotażowych, mających na celu zwiększenie dostępności do transportu zbiorowego w dzielnicy Chwarzno - Wiczlino, w ramach realizacji projektu unijnego SMACKER.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia-Miasto na Prawach Powiatu, z siedzibą w Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP: 5862312326
Wykonawca: Stocznia Żuławy Sp. Z o.o., Piaskowiec  15, 82-112 Ostaszewo
Wartość zamówienia: 35 547,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Pawłowska
Nr telefonu: 58 785-14-20
E-mail: a.pawlowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Budżetu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Pawłowska
Wprowadził informację: Anna Jaremko
Data wytworzenia informacji: 20.02.2020
Data udostępnienia informacji: 22.07.2020