Plan Zrównoważonej Mobilności dla dzielnicy Chwarzno – Wiczlino

Numer umowy KB/361/UZM/20-W/2020
Data podpisania 12.06.2020
Przedmiot zamówienia: Współopracowanie “Planu Zrównoważonej Mobilności dla dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni”
Zamawiający:

Gmina Miasta Gdyni – Gdynia-Miasto na Prawach Powiatu, z siedzibą w Gdyni,

al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,

NIP: 5862312326

Wykonawca:

Marcin Gromadzki Public Transport Consulting

Strzelców 1b/33, 81-586 Gdynia

Wartość zamówienia: 47 970 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Pawłowska
Nr telefonu: 58 785-14-20
E-mail: a.pawlowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Budżetu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Pawłowska
Wprowadził informację: Agata Lewandowska
Data wytworzenia informacji: 12.06.2020
Data udostępnienia informacji: 30.07.2020