Pełnienie roli eksperta technicznego espierajacego organizację obserwującą w ramach ETP

Numer umowy KB/825/UZM/53-W/2020
Data podpisania 17.12.2020
Przedmiot zamówienia: Pełnienie roli eksperta technicznego espierajacego organizację obserwującą w ramach ETP
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia-Miasto na Prawach Powiatu, z siedzibą w Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP: 5862312326
Wykonawca: Wolański Sp. zo.o. ul. Stawki 8/7
00-193 Warszawa
Wartość zamówienia: 39 513,75 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Pawłowska
Nr telefonu: 58 785-14-20
E-mail: a.pawlowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Budżetu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Pawłowska
Wprowadził informację: Anna Jaremko
Data wytworzenia informacji: 17.12.2020
Data udostępnienia informacji: 17.12.2020