Organizacja i realizacja konkursu "Do pracy jadę rowerem"

Numer umowy KB/183/UZM/13-W/2020
Data podpisania 03.03.2020
Przedmiot zamówienia: Organizacja i realizacja konkursu "Do pracy jadę rowerem"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia-Miasto na Prawach Powiatu, z siedzibą w Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP: 5862312326
Wykonawca: Smile Reprezent, Michał Kuśnierz, ul. Zorzy 11, 81-601 Gdynia
Wartość zamówienia: 108 877,50 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Pawłowska
Nr telefonu: 58 785-14-20
E-mail: a.pawlowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Budżetu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Pawłowska
Wprowadził informację: Anna Jaremko
Data wytworzenia informacji: 03.03.2020
Data udostępnienia informacji: 22.07.2020