Organizacja i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci w dwóch grupach wiekowych

Numer umowy KB/124/UZM/7-W/2020
Data podpisania 09.03.2020
Przedmiot zamówienia: Organizacja i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: - dzieci przedszkolne z gdyńskich przedszkoli publicznych - dzieci szkolne z klas 1-3 gdyńskich szkół podstawowych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia-Miasto na Prawach Powiatu, z siedzibą w Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP: 5862312326
Wykonawca: Przemysław Mietlarek, ul. Marchowska 15, 84-207 Koleczkowo
Wartość zamówienia: 15 000,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Pawłowska
Nr telefonu: 58 785-14-20
E-mail: a.pawlowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Budżetu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Pawłowska
Wprowadził informację: Anna Jaremko
Data wytworzenia informacji: 09.03.2020
Data udostępnienia informacji: 22.07.2020