Opracowanie grafiki i druk serii 4 plakatów

Numer umowy KB/487/UZM/31-W/2020
Data podpisania 11.08.2020
Przedmiot zamówienia: Opracowanie grafiki i druk serii 4 plakatów (500 sztuk każdego z plakatów) oraz przygotowanie scenariusza i realizacja co najmniej dwóch krótkich filmów animowanych (czas trwania do 30 sek), zachęcających do korzystania z transportu zbiorowego w codziennych podróżach, wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych do zrealizowanych materiałów filmowych na uzgodnionych polach eksploatacji.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia-Miasto na Prawach Powiatu, z siedzibą w Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP: 5862312326
Wykonawca: Esy-Floresy
Urszula Morga-Mikołajczyk
Gdynia ul. Mikołaja Kopernika 8/2
Wartość zamówienia: 15 375,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Pawłowska
Nr telefonu: 58 785-14-20
E-mail: a.pawlowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Budżetu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Pawłowska
Wprowadził informację: Anna Jaremko
Data wytworzenia informacji: 25.09.2020
Data udostępnienia informacji: 25.09.2020