Oświadczenia majątkowe 2020:

Oświadczenia majątkowe 2020:
 
Aktualny wzór oświadczenia majątkowego do pobrania tutaj


Klauzula informacyjna RODO - art. 13
Klauzula informacyjna RODO - art. 14


Na podstawie art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571) dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości (część B oświadczenia).

Wyłączenia jawności dokonały: główny specjalista Marta Ziółkowska oraz starszy inspektor Dagmara Rosochacka.

Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Do pobrania  
1 Adamczyk Beata inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1036kb   metryczka
2 Adamska Marzena dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1554kb   metryczka
3 Albecka Izabela dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1131kb   metryczka
4 Aleksiak Małgorzata dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 rok - rozmiar: 1379kb  

Plik pdf  KOREKTA do oświadczenia majątkowego za 2020 rok elektroniczne - rozmiar: 1561kb  

Plik pdf  WYJAŚNIENIE do oświadczenia majątkowego za 2020 elektronicznie - rozmiar: 221kb  
metryczka
5 Ambrosiewicz Marek dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1746kb   metryczka
6 Andrzejewska Ewa dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1003kb   metryczka
7 Andziulewicz Ewa dyrektor PUP Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 951kb   metryczka
8 Baca Dorota podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 941kb   metryczka
9 Bajduszewska Alicja dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1082kb   metryczka
10 Bajkowska Ewa inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 i na koniec upoważnienia 2020 - rozmiar: 1834kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2020 i na koniec upoważnienia - rozmiar: 189kb  
metryczka
11 Barański Witold Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2020 - rozmiar: 1587kb   metryczka
12 Barszcz Anna starszy inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1750kb   metryczka
13 Bartoszewicz Bartosz wiceprezydent Miasta Gdyni Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1208kb   metryczka
14 Bawej Iwona podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 1618kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 204kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1649kb  
metryczka
15 Benedyka Annetta dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 elektronicznie - rozmiar: 1199kb   metryczka
16 Bębenek Dorota dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1240kb   metryczka
17 Biarda-Bestry Agnieszka starszy inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia 2020 i za 2020 - rozmiar: 1902kb   metryczka
18 Bisewska Lucyna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1561kb   metryczka
19 Bodnar Andrzej dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1293kb   metryczka
20 Bogdanowicz Barbara dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 1598kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1608kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2020 - rozmiar: 167kb  
metryczka
21 Boniek Mirela podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1648kb   metryczka
22 Bońdos Grzegorz zastępca skarbnika miasta, naczelnik wydziału Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 965kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 elektronicznie - rozmiar: 949kb  
metryczka
23 Borkacka Patrycja podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia 2020 i za 2020 - rozmiar: 1644kb   metryczka
24 Borkowska Anna dyrektor Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 965kb   metryczka
25 Brillowska Anna podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1388kb   metryczka
26 Bronk Franciszek zastępca dyrektora MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 955kb   metryczka
27 Brzozowska Iwona podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 i na koniec upoważnienia 2020 - rozmiar: 1896kb   metryczka
28 Bubicz-Józekowska Ilona inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1045kb   metryczka
29 Budzińska Daniela dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1698kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia za 2020 - rozmiar: 206kb  
metryczka
30 Budzyńska Sylwia podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 1736kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1630kb  
metryczka
31 Bujak Kamil przewodniczący zarządu MZKZG Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1404kb   metryczka
32 Buraczek Anna podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 i na koniec upoważnienia 2020 - rozmiar: 1751kb   metryczka
33 Byczkowska Anna zastępca dyrektora ZDiZ Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2020 - rozmiar: 1371kb   metryczka
34 Chrzanowska Izabela inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe - rozmiar: 1627kb   metryczka
35 Chrzan-Pardus Magdalena kierownik referatu Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1035kb   metryczka
36 Chudyszewicz Witold dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1620kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2020 - rozmiar: 220kb  
metryczka
37 Chudzik Beata kierownik referatu Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1897kb   metryczka
38 Cieklińska Barbara geolog powiatowy Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 1619kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 188kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 elektronicznie - rozmiar: 1371kb  
metryczka
39 Cupiał Elżbieta dyrektor MDK Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1826kb   metryczka
40 Czykier Elżbieta dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1154kb   metryczka
41 Dalecki Przemysław dyrektor GCS Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1177kb   metryczka
42 Damaszke Anna dyrektor żłobka Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 rok - elektronicznie - rozmiar: 1507kb   metryczka
43 Dampc Anna kierownik referatu Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 rok elektroniczne - rozmiar: 1033kb   metryczka
44 Daniluk Martyna p.o. dyrektora przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji p.o. 2020 - rozmiar: 1705kb  

Plik pdf  korekta do oświadczenia majątkowego na początek kadencji 2020 - rozmiar: 1616kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 925kb  

Plik pdf  KOREKTA oświadczenia majątkowego za 2020 - rozmiar: 927kb  
metryczka
45 Dawidowska Sabina dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 976kb   metryczka
46 Dąbkowski Marek dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1538kb   metryczka
47 Deręgowski Marian dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1756kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia za 2020 - rozmiar: 180kb  
metryczka
48 Długońska-Duber Joanna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 966kb   metryczka
49 Dubyna Agata podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1829kb   metryczka
50 Dudaref Arkadiusz p.o dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2020 - rozmiar: 1075kb   metryczka
51 Dudaref Elżbieta dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1081kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2020 - rozmiar: 184kb  
metryczka
52 Dukat Katarzyna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1517kb   metryczka
53 Dunst Dorota dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 elektronicznie - rozmiar: 1384kb   metryczka
54 Dziuba Krystyna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1668kb   metryczka
55 Erecińska Izabela dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych / prezes zarządu Eko Doliny Plik pdf  oświadczenie majatkowe na koniec pracy 2020 - rozmiar: 947kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia na koniec pracy 2020 - rozmiar: 267kb  

Plik pdf  oświadczenie majatkowe na początek kadencji 2020 - rozmiar: 954kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia na początek kadencji 2020 - rozmiar: 267kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 elektronicznie - rozmiar: 1115kb  
metryczka
56 Filipowicz Magdalena podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1535kb   metryczka
57 Flisykowska Bogusława dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1034kb   metryczka
58 Folejewski Wojciech dyrektor ZDiZ Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 elektronicznie - rozmiar: 1472kb   metryczka
59 Formella Maria dyrektor ŚDS Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2020 - rozmiar: 1492kb  

Plik pdf  wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego na początek kadencji 2020 - rozmiar: 257kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 elektronicznie - rozmiar: 1518kb  
metryczka
60 Frankowski Bartosz naczelnik Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 rok - rozmiar: 1222kb   metryczka
61 Friedrich Jacek dyrektor Muzeum Miasta Gdyni Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2020 - rozmiar: 1325kb   metryczka
62 Gawron Katarzyna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 888kb   metryczka
63 Gągała Hanna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2020 - rozmiar: 1671kb   metryczka
64 Gładczak Małgorzata kierownik w MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2020 - rozmiar: 1207kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 1275kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 191kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 914kb  
metryczka
65 Gogola Andrzej dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1693kb   metryczka
66 Grabczewska Julita podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia 2020 i za 2020 - rozmiar: 1669kb   metryczka
67 Grabowicz-Matyjas Karolina dyrektor Muzeum Emigracji Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2020 - rozmiar: 3199kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2020 - rozmiar: 3173kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1544kb  
metryczka
68 Gromotka Kinga pośrednik pracy PUP Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1361kb   metryczka
69 Gromow Natalia dyrektor Miejskiej Biblioteki Publiczne Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1015kb   metryczka
70 Gromow Natalia dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2020 - rozmiar: 1016kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2020 - rozmiar: 1011kb  
metryczka
71 Gruszecka-Spychała Katarzyna wiceprezydent Miasta Gdyni Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 elektronicznie - rozmiar: 1359kb   metryczka
72 Grzegorowska Anna podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1684kb   metryczka
73 Guć Michał wiceprezydent Miasta Gdyni, członek zarządu KZG "Dolina Redy i Chylonki" Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2020 jako czlonek KZG elektroniczne - rozmiar: 977kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2020 jako czlonek KZG elektroniczne - rozmiar: 968kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 elektronicznie - rozmiar: 1605kb  
metryczka
74 Gugała Żanetta dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1650kb   metryczka
75 Haase Dorota dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1578kb   metryczka
76 Hadrzyńska Iwona kierownik w MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1414kb   metryczka
77 Halboth Łukasz inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe - rozmiar: 1447kb   metryczka
78 Harackiewicz Alicja dyrektor Centrum Nauki Experyment Plik pdf  oświadczenie majątkowe - rozmiar: 3172kb   metryczka
79 Harhaj Piotr dyrektor Centrum Samopomocy Plik pdf  oświadczenie majątkowe na poczatek kadencji 2020 - rozmiar: 1756kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na początek kadencji 2020 - rozmiar: 171kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1726kb  
metryczka
80 Hetak Regina dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1032kb   metryczka
81 Hirsch Robert Miejski Konserwator Zabytków Plik pdf  oświadczenie majątkowe - rozmiar: 1103kb   metryczka
82 Ilnicka Violetta dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 rok - rozmiar: 1591kb   metryczka
83 Jabłońska Anna inspektor w PUP Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 1657kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 rok - rozmiar: 1221kb  
metryczka
84 Jachowska Anna dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 elektronicznie - rozmiar: 1350kb   metryczka
85 Jakubowski Cezary prezes zarządu Eko Doliny Plik pdf  oświadczenie majatkowe na koniec pracy 2020 - rozmiar: 1481kb   metryczka
86 Jankowski Krzysztof dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1456kb   metryczka
87 Jankowski Wojciech dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1554kb   metryczka
88 Jarzębińska Wioletta starszy inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1720kb   metryczka
89 Jezior Mirosława dyrektor MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 rok - rozmiar: 1246kb   metryczka
90 Józefczyk Jarosław zastępca dyrektora MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1027kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2020 - rozmiar: 204kb  
metryczka
91 Kamaszyn Edyta zastępca kierownika w MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2020 - rozmiar: 1066kb   metryczka
92 Karasiewicz Gabriela dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1428kb   metryczka
93 Karkowska Marta dyrektor ŚDS Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2020 - rozmiar: 1701kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 elektronicznie - rozmiar: 1774kb  

Plik pdf  KOREKTA do oświadczenia majątkowego za 2020 elektronicznie - rozmiar: 1785kb  
metryczka
94 Kasperek-Sut Jolanta dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1747kb   metryczka
95 Kąkol Bożena inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 2071kb   metryczka
96 Kiljański Jarosław inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1493kb   metryczka
97 Klajnert Rafał sekretarz Miasta Gdyni Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1057kb   metryczka
98 Klauze Jolanta zastępca dyrektora PUP Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1498kb   metryczka
99 Kobylarczyk Magdalena starszy inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 rok - rozmiar: 1745kb   metryczka
100 Kokot Lucyna inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1672kb   metryczka
101 Kołodziejski Hubert dyrektor ZKM, członek zarządu MZKZG Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1932kb   metryczka
102 Kondracka Elżbieta dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1052kb   metryczka
103 Konkiel Rozalia p.o. dyrektora szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 rok - rozmiar: 1382kb   metryczka
104 Kończyk Remigiusz dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1073kb   metryczka
105 Kopeć Leszek dyrektor GCF Plik pdf  oświadczenie na początek kadencji 2020 - rozmiar: 1762kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1022kb  
metryczka
106 Kordel Czesław członek zarządu MZKZG Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1898kb   metryczka
107 Kordzińska-Grabowska Anna dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1189kb   metryczka
108 Kosakowski Wiesław dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1589kb   metryczka
109 Kostusik Anna dyrektor CAR Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 elektronicznie - rozmiar: 1327kb   metryczka
110 Kowalewska Agata dyrektor ŚDS Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2020 - rozmiar: 939kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 elektronicznie - rozmiar: 991kb  
metryczka
111 Kowalewski Marcin kierownik w MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 rok elektroniczne - rozmiar: 993kb   metryczka
112 Kowalska-Kotus Izabela podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia 2020 i za 2020 - rozmiar: 1717kb   metryczka
113 Kowieski Krzysztof naczelnik Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1515kb   metryczka
114 Kozłowska Anna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1021kb   metryczka
115 Kozłowski Wojciech członek zarządu KZG "Dolina Redy i Chylonki" Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1537kb   metryczka
116 Krajewska Halina inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1617kb   metryczka
117 Kruglak Katarzyna podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia 2020 i za 2020 - rozmiar: 1731kb   metryczka
118 Krumholc Iwona dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1036kb   metryczka
119 Krysztofowicz Wiesława dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1728kb   metryczka
120 Księżopolska Monika kierownik w MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1611kb   metryczka
121 Kszyształowska Anna kierownik w MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 971kb   metryczka
122 Kucharek Lucyna kierownik referatu Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe - rozmiar: 1674kb   metryczka
123 Kuczkowska Anna inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1249kb   metryczka
124 Kujawski Wiesław wiceprezes zarządu PEWiK Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1417kb   metryczka
125 Kuklewicz Andrzej dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1265kb   metryczka
126 Kukulska Lucyna podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 i na koniec upoważnienia 2020 - rozmiar: 1625kb   metryczka
127 Kulasiewicz-Pojawa Agata podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1077kb   metryczka
128 Kula Aleksandra inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1097kb   metryczka
129 Kuźmin Aleksander dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1607kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2020 - rozmiar: 174kb  
metryczka
130 Labuda Tomasz zastępca prezesa zarządu PKT Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1538kb   metryczka
131 Landowska Małgorzata inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 i na koniec upoważnienia 2020 - rozmiar: 1747kb   metryczka
132 Laskowska Małgorzata podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1777kb   metryczka
133 Latocha Barbara dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1636kb   metryczka
134 Lebiedziński Przemysław dyrektor Zespołu Placówek Specjalistycznych Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 elektronicznie - rozmiar: 1598kb   metryczka
135 Lemanszek Ewa dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1202kb   metryczka
136 Lepak-Czoska Dorota z-ca kierownika MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 901kb   metryczka
137 Lesiński Adam kierownik referatu w ZDiZ Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1044kb   metryczka
138 Lewandowska Lucyna dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 elektronicznie - rozmiar: 1487kb   metryczka
139 Lis Joanna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1441kb   metryczka
140 Lubrycht Barbara dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1319kb   metryczka
141 Łabądź Aneta podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1610kb   metryczka
142 Łapacz Tomasz podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 1069kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1101kb  
metryczka
143 Ławik Iwona starszy inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1635kb   metryczka
144 Łączyńska Lidia dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1005kb   metryczka
145 Łepik Anna naczelnik Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1410kb   metryczka
146 Łucyk Marek wiceprezydent Miasta Gdyni Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1018kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2020 - rozmiar: 165kb  
metryczka
147 Machowska Małgorzata starszy inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 i na koniec upoważnienia 2020 - rozmiar: 1765kb   metryczka
148 Majerowska Ilona inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 i na koniec upoważnienia 2020 - rozmiar: 1646kb   metryczka
149 Maliszewska Danuta dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 994kb   metryczka
150 Małolepszy Piotr prezes zarządu PKT Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1525kb   metryczka
151 Małyszko Monika dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1050kb   metryczka
152 Marciniak Dagmara kierownik w ZDiZ Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 1757kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 261kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1676kb  
metryczka
153 Markešić Iwona dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 elektronicznie - rozmiar: 1001kb   metryczka
154 Markowska Aleksandra dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 elektronicznie - rozmiar: 1071kb  

Plik pdf  KOREKTA oświadczenia majątkowego za 2020 elektronicznie - rozmiar: 1082kb  
metryczka
155 Marlewska Anna dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1719kb   metryczka
156 Marszałek-Jalowska Dorota zastępca naczelnika wydziału Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1584kb   metryczka
157 Matulewicz Jolanta dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1746kb   metryczka
158 Mazurek Marta dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1643kb   metryczka
159 Mazurkiewicz Anna zastepca naczelnika Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1017kb   metryczka
160 Mehring Anna kierownik referatu Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 2040kb   metryczka
161 Melki Anna dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 elektronicznie - rozmiar: 953kb   metryczka
162 Meyer Hanna p.o. dyrektora przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2020 - rozmiar: 1657kb  

Plik pdf  korekta do oświadczenia majątkowego na koniec pracy 2020 - rozmiar: 1653kb  
metryczka
163 Mianowska Małgorzata podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2020 - rozmiar: 1722kb   metryczka
164 Michno Jacek kierownik referatu Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 elektronicznie - rozmiar: 1507kb  

Plik pdf  KOREKTA oświadczenia majątkowego za 2020 elektronicznie - rozmiar: 1503kb  
metryczka
165 Mickiewicz Małgorzata kierownik referatu ZDiZ Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 1106kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2020 - rozmiar: 1031kb  
metryczka
166 Mielewczyk Aneta kierownik w MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 1656kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1761kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2020 i korekta oświadczenia za 2020 - rozmiar: 1953kb  
metryczka
167 Mierzwiński Michał podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 1718kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1627kb  
metryczka
168 Mieszczański Mirosław starszy inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1566kb   metryczka
169 Mikołajczak Aleksandra inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1171kb   metryczka
170 Modelska Alicja podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe - rozmiar: 1055kb   metryczka
171 Moder Karin p.o. dyrektora Muzeum Miasta Gdyni Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji p.o. dyrektora 2020 - rozmiar: 1271kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1340kb  
metryczka
172 Moniuszko Bogusław kierownik w ZDiZ Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1358kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2020 - rozmiar: 221kb  
metryczka
173 Moszczyński Bogusław dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1759kb   metryczka
174 Mróz Marzanna dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 elektronicznie - rozmiar: 1249kb   metryczka
175 Nagiel Beata inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1634kb   metryczka
176 Napierała Ewa dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1506kb   metryczka
177 Narwojsz Andrzej geolog powiatowy Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2020 - rozmiar: 1245kb   metryczka
178 Neubert-Michalak Iwona zastępca naczelnika Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe - rozmiar: 1250kb   metryczka
179 Neugebauer Anna kierownik referatu Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1738kb   metryczka
180 Niemczyk Beata podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 i na koniec upoważnienia 2020 - rozmiar: 1834kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2020 rok - rozmiar: 204kb  
metryczka
181 Nowakowska Magdalena dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1259kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2020 - rozmiar: 184kb  
metryczka
182 Nowak Hanna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1626kb   metryczka
183 Nowicka Joanna kierownik w MOPS / dyrektor GCUO Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2020 - rozmiar: 1057kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2020 - rozmiar: 1057kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 939kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia za 2020 - rozmiar: 283kb  
metryczka
184 Nowopolska Joanna inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1420kb   metryczka
185 Orent Jolanta dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1126kb   metryczka
186 Ostałowska Janina dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 939kb   metryczka
187 Pagudis Markos prezes zarządu ARG Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1281kb   metryczka
188 Pająk-Michalik Beata dyrektor MSPR Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 998kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2020 - rozmiar: 188kb  
metryczka
189 Paluch-Łątkowska Elżbieta kierownik w MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1446kb   metryczka
190 Parat-Lipińska Mariola dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1497kb   metryczka
191 Parzych-Bałdyga Monika inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1702kb   metryczka
192 Pasieka Aneta p.o. dyrektora przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1501kb   metryczka
193 Pawlak Renata dyrektor Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1 Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 rok - rozmiar: 1518kb   metryczka
194 Pawlenko Joanna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1939kb   metryczka
195 Pawlikowska Krystyna geodeta miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe - rozmiar: 1063kb   metryczka
196 Pawlik Aleksandra podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 1735kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1730kb  
metryczka
197 Pek Izabela podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 1874kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1796kb  
metryczka
198 Piątek Ewa dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1711kb   metryczka
199 Pietrzak Sabina zastepca kierownika DOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 1054kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 927kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2020 - rozmiar: 1305kb  
metryczka
200 Pietrzyk Małgorzata podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 1517kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1530kb  
metryczka
201 Piotrowicz-Miksa Milena pośrednik pracy PUP Plik pdf  oświadczenie majątkowe - rozmiar: 1427kb   metryczka
202 Piotrowska Irena dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1117kb   metryczka
203 Piwowarek Marlena podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1622kb   metryczka
204 Piwowarska Magdalena dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1483kb   metryczka
205 Plata Martyna inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 i na koniec upoważnienia 2020 - rozmiar: 1688kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2020 i na koniec upoważnienia 2020 - rozmiar: 184kb  
metryczka
206 Popiel Aleksandra podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1793kb   metryczka
207 Powalisz Danuta kierownik referatu Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1672kb   metryczka
208 Prusak Marek dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1052kb   metryczka
209 Pruska Renata starszy inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia 2020 i za 2020 - rozmiar: 1813kb   metryczka
210 Ratowska Beata dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1041kb   metryczka
211 Richert Małgorzata starszy inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1701kb   metryczka
212 Rogocki Marcin kierownik Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 1053kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1012kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2020 - rozmiar: 230kb  
metryczka
213 Rutkowska Joanna dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1466kb   metryczka
214 Rutz Katarzyna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 935kb   metryczka
215 Rybandt Marzena podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1625kb   metryczka
216 Rydzewska Anna dyrektor ZCK Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 rok - rozmiar: 1319kb   metryczka
217 Rymasz Agnieszka dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe - rozmiar: 1526kb   metryczka
218 Sarnecka Anita kierownik referatu Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1431kb   metryczka
219 Siedlik Aleksandra podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia 2020 i za 2020 - rozmiar: 1672kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na koniec upoważnienia 2020 i za 2020 - rozmiar: 161kb  
metryczka
220 Siekierska Lucyna podinspektor w Urzędzie Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1658kb   metryczka
221 Siewert Grzegorz inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1040kb   metryczka
222 Siewert Iwona zastępca dyrektora ZDiZ Plik pdf  oświadczenie na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 1066kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1392kb  
metryczka
223 Skiba Celestyna dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1364kb   metryczka
224 Skulska-Wittbrodt Dorota dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 rok elektroniczne - rozmiar: 1548kb   metryczka
225 Smolik Alicja dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1254kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2020 - rozmiar: 243kb  
metryczka
226 Smolińska Anna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1424kb   metryczka
227 Smolna Elżbieta dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 999kb   metryczka
228 Smużyńska Barbara dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1083kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia za 2020 - rozmiar: 164kb  
metryczka
229 Sobótka Jolanta dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1659kb   metryczka
230 Sochacka Anita starszy inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1614kb   metryczka
231 Sokolnicki Jakub kierownik referatu Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 rok - rozmiar: 972kb   metryczka
232 Sparzak Beata zastępca dyrektora PUP Plik pdf  oświadczenie za 2020 rok - rozmiar: 1434kb   metryczka
233 Spica Alicja dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1506kb   metryczka
234 Stadnicka Krystyna dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 rok - rozmiar: 1024kb   metryczka
235 Stanios Aleksandra podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1695kb   metryczka
236 Starościak Magdalena inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1597kb   metryczka
237 Starzecka Katarzyna kierownik referatu Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1785kb   metryczka
238 Stasiak Bogusław prezes zarządu PKM Sp. z o.o. Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1124kb   metryczka
239 Stateczny Janusz prezes zarządu Portu Lotniczego Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1699kb   metryczka
240 Stec Katarzyna zastępca dyrektora MOPS Plik pdf  oświadczenie za 2020 rok - rozmiar: 1224kb   metryczka
241 Stefanowska Aneta podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 rok - rozmiar: 1765kb   metryczka
242 Stelmach Renata naczelnik wydziału Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 990kb   metryczka
243 Stoińska Ewa dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1395kb   metryczka
244 Streng Magdalena inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 i na koniec upoważnienia 2020 - rozmiar: 1655kb   metryczka
245 Strzałkowska Elżbieta dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1131kb   metryczka
246 Sumowska Jolanta kierownik referatu Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie za 2020 rok - rozmiar: 1959kb   metryczka
247 Szafranek Irena dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1384kb   metryczka
248 Szałucki Krzysztof skarbnik Miasta Gdyni Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1690kb   metryczka
249 Szczepańska Joanna inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1454kb   metryczka
250 Szczukiewicz Magdalena dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 997kb   metryczka
251 Szczurek Wojciech Prezydent Miasta Gdyni Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 rok - rozmiar: 685kb   metryczka
252 Szewczuk-Putrym Lilianna dyrektor Domu Pomocy Społecznej Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 elektronicznie - rozmiar: 1206kb  

Plik pdf  KOREKTA oświadczenia majątkowego za 2020 elektronicznie - rozmiar: 1215kb  
metryczka
253 Szlinder Elżbieta kierownik w PUP Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 rok - rozmiar: 1076kb   metryczka
254 Szóstakowska Hanna kierownik referatu w Urzędzie Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2020 - rozmiar: 1232kb   metryczka
255 Szordykowska Martyna podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1562kb   metryczka
256 Szymańska Anna podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 i na koniec upoważnienia 2020 - rozmiar: 1590kb   metryczka
257 Szymańska Marta dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 elektronicznie - rozmiar: 950kb   metryczka
258 Szymański Marek kierownik w MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2020 - rozmiar: 1122kb   metryczka
259 Szymoniak-Wawrzyk Barbara zastępca kierownika w MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 1674kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1700kb  
metryczka
260 Śliwińska Ewa dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1410kb   metryczka
261 Śliwińska Judyta dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1065kb   metryczka
262 Tankiewicz Walery prezes zarządu PEWiK Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1495kb   metryczka
263 Topolewicz Piotr wiceprezes zarządu PKM Sp. z o.o. Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 2022kb   metryczka
264 Trzeciak Arkadiusz naczelnik Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 elektronicznie - rozmiar: 1321kb   metryczka
265 Tylingo-Chmielewska Katarzyna p.o. dyrektora ZBiLK Plik pdf  oświadczenie na początek kadencji 2020 - rozmiar: 1015kb  

Plik pdf  oświadczenie na koniec kadencji 2020 - rozmiar: 1030kb  

Plik pdf  oświadczenie za 2020 - rozmiar: 1031kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia za 2020 - rozmiar: 186kb  
metryczka
266 Umławska Marzenna naczelnik Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1365kb   metryczka
267 Usik Artur zastepca naczelnika Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 940kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 elektronicznie - rozmiar: 993kb  
metryczka
268 Walaszkowska Joanna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1153kb   metryczka
269 Walczak Konrad dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 elektronicznie - rozmiar: 1022kb   metryczka
270 Walędziak Remigiusz dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1295kb   metryczka
271 Wasilewska Joanna zastępca naczelnika Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 rok elektroniczne - rozmiar: 1002kb   metryczka
272 Wasińczuk Małgorzata dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 rok - rozmiar: 1179kb   metryczka
273 Welfle-Pobłocka Agnieszka dyrektor żłobka Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 elektronicznie - rozmiar: 1066kb   metryczka
274 Węsierska Joanna podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1751kb   metryczka
275 Widawska Katarzyna inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1613kb   metryczka
276 Wilczyńska Anna dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1061kb   metryczka
277 Wilkowska Anna podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 2156kb   metryczka
278 Wiłucka-Psyta Elżbieta zastępca naczelnika Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1892kb   metryczka
279 Wiśniewska Barbara inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1587kb   metryczka
280 Wiśniewska Katarzyna dyrektor OPiTU / p.o. dyrektora OPiTU Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2020 - rozmiar: 1765kb  

Plik pdf  KOREKTA oświadczenia majątkowego na koniec kadencji 2020 - rozmiar: 1623kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji p.o. dyrektora 2020 - rozmiar: 1626kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji p.o. dyrektora 2020 - rozmiar: 1326kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1351kb  
metryczka
281 Wiśniewski Dariusz komendant Straży Miejskiej Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia 2020 - rozmiar: 1730kb   metryczka
282 Wiśniewski Sławomir dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1678kb   metryczka
283 Wiśniewski Tadeusz prezes zarządu KZG "Dolina Redy i Chylonki" Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1049kb   metryczka
284 Witek Janusz zastępca komendanta Straży Miejskiej Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1272kb   metryczka
285 Witowski Roman prezes zarządu TBS "Czynszówka" Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1033kb  

Plik pdf  WYJAŚNIENIE do oświadczenia majątkowego za 2020 - rozmiar: 168kb  
metryczka
286 Wojciechowski Jarosław dyrektor Gdyńskiego Centrum Kultury Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1409kb   metryczka
287 Wolak Jolanta inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1490kb   metryczka
288 Wolańska Edyta podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1669kb   metryczka
289 Woźniak-Sobolewska Anna inspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia 2020 i za 2020 - rozmiar: 1680kb   metryczka
290 Wroński Tomasz kierownik w MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1000kb   metryczka
291 Wrosz Karolina podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 rok - rozmiar: 1511kb   metryczka
292 Zaborowska-Kempa Eliza dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1267kb   metryczka
293 Zajdziński Bogdan dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 elektronicznie - rozmiar: 1200kb   metryczka
294 Zaręba Elżbieta dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1307kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego za 2020 - rozmiar: 249kb  
metryczka
295 Zarzycka Grażyna dyrektor przedszkola Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 rok - rozmiar: 1229kb   metryczka
296 Zduń Ewa podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1009kb   metryczka
297 Zglińska Bożena dyrektor Centrum Aktywności Seniora Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1767kb   metryczka
298 Zieliński Wojciech dyrektor Teatru Miejskiego Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1578kb   metryczka
299 Złoch Jolanta dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1127kb   metryczka
300 Zomkowski Sebastian członek zarządu MZKZG Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 4234kb   metryczka
301 Żelechowski Mariusz dyrektor szkoły Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 elektronicznie - rozmiar: 1455kb  

Plik pdf  KOREKTA oświadczenia majątkowego za 2020 elektronicznie - rozmiar: 1455kb  
metryczka
302 Żurek Lech prezes zarządu PKA Plik pdf  oświadczenie majątkowe za 2020 - rozmiar: 1477kb   metryczka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Dagmara Rosochacka
Ostatnio zmodyfikował: Dagmara Rosochacka
Data wytworzenia informacji: 21.01.2020
Data udostępnienia informacji: 21.01.2020
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.06.2022 15:17 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
13.06.2022 15:18 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.11.2021 12:43 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
08.11.2021 10:24 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.10.2021 10:55 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.10.2021 10:55 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
12.10.2021 14:50 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
12.10.2021 14:41 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
12.10.2021 14:06 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.08.2021 09:48 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.08.2021 10:41 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
03.08.2021 13:32 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
03.08.2021 13:30 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
03.08.2021 13:00 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.08.2021 14:44 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.08.2021 14:35 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.08.2021 14:07 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
26.07.2021 15:26 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
26.07.2021 15:24 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
26.07.2021 15:21 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
26.07.2021 15:21 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
26.07.2021 15:21 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
26.07.2021 15:19 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
26.07.2021 15:18 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
26.07.2021 15:15 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
26.07.2021 14:32 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
26.07.2021 14:01 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
26.07.2021 13:31 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
23.07.2021 11:34 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
22.07.2021 15:15 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
22.07.2021 14:33 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
21.07.2021 14:49 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
21.07.2021 14:35 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
21.07.2021 12:49 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
21.07.2021 12:07 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.06.2021 14:28 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.06.2021 14:28 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.06.2021 14:26 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.06.2021 13:44 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.06.2021 12:24 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.06.2021 12:14 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
29.06.2021 12:31 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
29.06.2021 12:30 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
29.06.2021 12:29 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.06.2021 15:33 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.06.2021 13:43 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
22.06.2021 13:16 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
18.06.2021 14:11 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
18.06.2021 13:51 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
18.06.2021 13:39 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
04.06.2021 11:10 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
04.06.2021 11:08 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
04.06.2021 10:58 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
14.05.2021 15:15 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
14.05.2021 15:12 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
14.05.2021 15:09 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
14.05.2021 15:08 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
14.05.2021 14:57 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
14.05.2021 14:54 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
14.05.2021 14:39 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
14.05.2021 14:30 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
14.05.2021 10:07 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
14.05.2021 09:47 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
14.05.2021 09:47 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
13.05.2021 16:48 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
13.05.2021 16:45 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
13.05.2021 16:42 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
13.05.2021 16:39 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
13.05.2021 16:36 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
13.05.2021 16:34 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
13.05.2021 13:21 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.05.2021 14:43 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.05.2021 14:34 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.05.2021 14:26 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.05.2021 14:17 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.05.2021 14:11 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.05.2021 14:07 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.05.2021 12:03 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.05.2021 11:52 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.05.2021 11:37 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.05.2021 11:28 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.05.2021 11:20 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
04.05.2021 09:47 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
04.05.2021 09:46 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.04.2021 08:22 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
27.04.2021 12:22 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
26.03.2021 15:30 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
26.03.2021 15:28 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
23.03.2021 15:18 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
23.03.2021 14:47 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
23.03.2021 14:46 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
23.03.2021 14:44 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
23.03.2021 14:42 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
23.03.2021 14:26 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
03.03.2021 15:04 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
03.03.2021 13:28 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.02.2021 14:35 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
01.02.2021 13:24 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
01.02.2021 13:22 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
01.02.2021 13:18 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.01.2021 10:44 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
20.01.2021 10:39 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
12.01.2021 11:55 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
17.12.2020 11:38 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
08.10.2020 14:36 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.10.2020 13:35 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.09.2020 14:53 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.09.2020 14:52 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.09.2020 12:54 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.09.2020 12:43 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.07.2020 11:39 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
28.07.2020 14:36 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
28.07.2020 14:36 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.07.2020 10:40 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.07.2020 09:40 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.07.2020 09:36 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.07.2020 09:33 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.07.2020 09:32 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.07.2020 09:25 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.07.2020 09:24 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.07.2020 09:18 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.06.2020 11:06 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.06.2020 11:03 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.06.2020 11:01 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.06.2020 10:52 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.06.2020 10:44 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.06.2020 10:42 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.06.2020 10:39 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.06.2020 10:17 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.06.2020 10:14 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.06.2020 10:12 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.06.2020 10:10 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.05.2020 13:17 Aktualizacja treści Michał Kowalski
19.05.2020 13:16 Aktualizacja treści Michał Kowalski
11.03.2020 13:57 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.03.2020 10:14 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.03.2020 09:52 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
28.02.2020 12:40 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
14.02.2020 15:09 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
07.02.2020 14:55 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
03.02.2020 15:11 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
03.02.2020 15:09 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka