Oświadczenia majątkowe 2020:

Oświadczenia majątkowe 2020:
 
Aktualny wzór oświadczenia majątkowego do pobrania tutaj


Klauzula informacyjna RODO - art. 13
Klauzula informacyjna RODO - art. 14


Na podstawie art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571) dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości (część B oświadczenia).

Wyłączenia jawności dokonały: główny specjalista Marta Ziółkowska oraz starszy inspektor Dagmara Rosochacka.

Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Do pobrania  
1 Bawej Iwona podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 1618kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 204kb  
metryczka
2 Dudaref Arkadiusz p.o dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2020 - rozmiar: 1075kb   metryczka
3 Formella Maria dyrektor ŚDS Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2020 - rozmiar: 1492kb  

Plik pdf  wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego na początek kadencji 2020 - rozmiar: 257kb  
metryczka
4 Friedrich Jacek dyrektor Muzeum Miasta Gdyni Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2020 - rozmiar: 1325kb   metryczka
5 Gładczak Małgorzata kierownik w MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2020 - rozmiar: 1207kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 1275kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 191kb  
metryczka
6 Grabowicz-Matyjas Karolina dyrektor Muzeum Emigracji Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2020 - rozmiar: 3199kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2020 - rozmiar: 3173kb  
metryczka
7 Gromow Natalia dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2020 - rozmiar: 1016kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2020 - rozmiar: 1011kb  
metryczka
8 Harhaj Piotr dyrektor Centrum Samopomocy Plik pdf  oświadczenie majątkowe na poczatek kadencji 2020 - rozmiar: 1756kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na początek kadencji 2020 - rozmiar: 171kb  
metryczka
9 Jabłońska Anna inspektor w PUP Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 1657kb   metryczka
10 Karkowska Marta dyrektor ŚDS Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2020 - rozmiar: 1701kb   metryczka
11 Kowalewska Agata dyrektor ŚDS Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2020 - rozmiar: 939kb   metryczka
12 Marciniak Dagmara kierownik w ZDiZ Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 1757kb   metryczka
13 Mianowska Małgorzata podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2020 - rozmiar: 1722kb   metryczka
14 Mickiewicz Małgorzata kierownik referatu ZDiZ Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 1106kb   metryczka
15 Narwojsz Andrzej geolog powiatowy Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2020 - rozmiar: 1245kb   metryczka
16 Pietrzak Sabina zastepca kierownika DOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 1054kb   metryczka
17 Usik Artur zastepca naczelnika Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 940kb   metryczka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Dagmara Rosochacka
Ostatnio zmodyfikował: Dagmara Rosochacka
Data wytworzenia informacji: 21.01.2020
Data udostępnienia informacji: 21.01.2020
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.06.2020 11:06 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.06.2020 11:03 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.06.2020 11:01 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.06.2020 10:52 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.06.2020 10:44 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.06.2020 10:42 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.06.2020 10:39 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.06.2020 10:17 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.06.2020 10:14 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.06.2020 10:12 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.06.2020 10:10 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.05.2020 13:17 Aktualizacja treści Michał Kowalski
19.05.2020 13:16 Aktualizacja treści Michał Kowalski
11.03.2020 13:57 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.03.2020 10:14 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.03.2020 09:52 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
28.02.2020 12:40 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
14.02.2020 15:09 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
07.02.2020 14:55 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
03.02.2020 15:11 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
03.02.2020 15:09 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka