Oświadczenia majątkowe 2020:

Oświadczenia majątkowe 2020:
 
Aktualny wzór oświadczenia majątkowego do pobrania tutaj


Klauzula informacyjna RODO - art. 13
Klauzula informacyjna RODO - art. 14


Na podstawie art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571) dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości (część B oświadczenia).

Wyłączenia jawności dokonały: główny specjalista Marta Ziółkowska oraz starszy inspektor Dagmara Rosochacka.

Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Do pobrania  
1 Barański Witold Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2020 - rozmiar: 1587kb   metryczka
2 Bawej Iwona podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 1618kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 204kb  
metryczka
3 Bońdos Grzegorz zastępca skarbnika miasta, naczelnik wydziału Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 965kb   metryczka
4 Budzyńska Sylwia podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 1736kb   metryczka
5 Byczkowska Anna zastępca dyrektora ZDiZ Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2020 - rozmiar: 1371kb   metryczka
6 Cieklińska Barbara geolog powiatowy Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 1619kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 188kb  
metryczka
7 Dudaref Arkadiusz p.o dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2020 - rozmiar: 1075kb   metryczka
8 Erecińska Izabela dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych / prezes zarządu Eko Doliny Plik pdf  oświadczenie majatkowe na koniec pracy 2020 - rozmiar: 947kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia na koniec pracy 2020 - rozmiar: 267kb  

Plik pdf  oświadczenie majatkowe na początek kadencji 2020 - rozmiar: 954kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia na początek kadencji 2020 - rozmiar: 267kb  
metryczka
9 Formella Maria dyrektor ŚDS Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2020 - rozmiar: 1492kb  

Plik pdf  wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego na początek kadencji 2020 - rozmiar: 257kb  
metryczka
10 Friedrich Jacek dyrektor Muzeum Miasta Gdyni Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2020 - rozmiar: 1325kb   metryczka
11 Gładczak Małgorzata kierownik w MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2020 - rozmiar: 1207kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 1275kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 191kb  
metryczka
12 Grabowicz-Matyjas Karolina dyrektor Muzeum Emigracji Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2020 - rozmiar: 3199kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2020 - rozmiar: 3173kb  
metryczka
13 Gromow Natalia dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2020 - rozmiar: 1016kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2020 - rozmiar: 1011kb  
metryczka
14 Harhaj Piotr dyrektor Centrum Samopomocy Plik pdf  oświadczenie majątkowe na poczatek kadencji 2020 - rozmiar: 1756kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego na początek kadencji 2020 - rozmiar: 171kb  
metryczka
15 Jabłońska Anna inspektor w PUP Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 1657kb   metryczka
16 Jakubowski Cezary prezes zarządu Eko Doliny Plik pdf  oświadczenie majatkowe na koniec pracy 2020 - rozmiar: 1481kb   metryczka
17 Karkowska Marta dyrektor ŚDS Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2020 - rozmiar: 1701kb   metryczka
18 Kopeć Leszek dyrektor GCF Plik pdf  oświadczenie na początek kadencji 2020 - rozmiar: 1762kb   metryczka
19 Kowalewska Agata dyrektor ŚDS Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2020 - rozmiar: 939kb   metryczka
20 Łapacz Tomasz podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 1069kb   metryczka
21 Marciniak Dagmara kierownik w ZDiZ Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 1757kb  

Plik pdf  wyjaśnienie do oświadczenia na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 261kb  
metryczka
22 Mianowska Małgorzata podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2020 - rozmiar: 1722kb   metryczka
23 Mickiewicz Małgorzata kierownik referatu ZDiZ Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 1106kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2020 - rozmiar: 1031kb  
metryczka
24 Mierzwiński Michał podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 1718kb   metryczka
25 Moder Karin p.o. dyrektora Muzeum Miasta Gdyni Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji p.o. dyrektora 2020 - rozmiar: 1271kb   metryczka
26 Narwojsz Andrzej geolog powiatowy Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2020 - rozmiar: 1245kb   metryczka
27 Pawlik Aleksandra podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 1735kb   metryczka
28 Pek Izabela podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 1874kb   metryczka
29 Pietrzak Sabina zastepca kierownika DOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 1054kb   metryczka
30 Pietrzyk Małgorzata podinspektor Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 1517kb   metryczka
31 Siewert Iwona zastępca dyrektora ZDiZ Plik pdf  oświadczenie na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 1066kb   metryczka
32 Szóstakowska Hanna kierownik referatu w Urzędzie Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2020 - rozmiar: 1232kb   metryczka
33 Szymański Marek kierownik w MOPS Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec pracy 2020 - rozmiar: 1122kb   metryczka
34 Tylingo-Chmielewska Katarzyna p.o. dyrektora ZBiLK Plik pdf  oświadczenie na początek kadencji 2020 - rozmiar: 1015kb   metryczka
35 Usik Artur zastepca naczelnika Urząd Miasta Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia 2020 - rozmiar: 940kb   metryczka
36 Wiśniewska Katarzyna dyrektor OPiTU / p.o. dyrektora OPiTU Plik pdf  oświadczenie majątkowe na koniec kadencji 2020 - rozmiar: 1765kb  

Plik pdf  KOREKTA oświadczenia majątkowego na koniec kadencji 2020 - rozmiar: 938kb  

Plik pdf  oświadczenie majątkowe na początek kadencji p.o. dyrektora 2020 - rozmiar: 962kb  
metryczka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Dagmara Rosochacka
Ostatnio zmodyfikował: Dagmara Rosochacka
Data wytworzenia informacji: 21.01.2020
Data udostępnienia informacji: 21.01.2020
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.10.2020 14:36 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
05.10.2020 13:35 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.09.2020 14:53 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.09.2020 14:52 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.09.2020 12:54 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.09.2020 12:43 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
30.07.2020 11:39 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
28.07.2020 14:36 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
28.07.2020 14:36 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.07.2020 10:40 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.07.2020 09:40 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.07.2020 09:36 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.07.2020 09:33 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.07.2020 09:32 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.07.2020 09:25 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.07.2020 09:24 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
15.07.2020 09:18 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.06.2020 11:06 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.06.2020 11:03 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.06.2020 11:01 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.06.2020 10:52 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.06.2020 10:44 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.06.2020 10:42 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.06.2020 10:39 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.06.2020 10:17 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.06.2020 10:14 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.06.2020 10:12 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
24.06.2020 10:10 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.05.2020 13:17 Aktualizacja treści Michał Kowalski
19.05.2020 13:16 Aktualizacja treści Michał Kowalski
11.03.2020 13:57 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.03.2020 10:14 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
02.03.2020 09:52 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
28.02.2020 12:40 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
14.02.2020 15:09 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
07.02.2020 14:55 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
03.02.2020 15:11 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
03.02.2020 15:09 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka