Rozbudowa systemu InvisoLite

Numer umowy Umowa nr KB/630/URE/114-W/2020
Data podpisania 12.10.2020
Przedmiot zamówienia: Usługę rozbudowy funkcjonującego w Gminie Miasta Gdyni systemu informatycznego InvisoLite o moduł importujący dane sprzedażowe z Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Miasto na Prawach Powiatu, z siedzibą przy, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP: 5862312326
Wykonawca: Dalkia Polska Solutions Sp. z o.o., ul. Kolejowa 49, 05-092 Łomianki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
Wartość zamówienia: 8 523,90 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Hanna Górecka-Banasik
Nr telefonu: 58 668-23-54
E-mail: ref.energetyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Siedziba Samodzielnego Referatu ds. Energetyki, Gdynia, ul. 10 Lutego 24, pok 505

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Górecka-Banasik
Wprowadził informację: Hanna Górecka-Banasik
Data wytworzenia informacji: 21.10.2020
Data udostępnienia informacji: 21.10.2020