Obsługa techniczno-informatyczna e-olimpiady

Numer umowy KB/580/URE/105-W/2020
Data podpisania 18.09.2020
Przedmiot zamówienia: Obsługa techniczno-informatyczna Olimpiady energetycznej o Puchar Prezydenta Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia-Miasto na Prawach Powiatu, z siedzibą w Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP: 5862312326
Wykonawca: Adrian Jerzy Amrugiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AJA Studio Adrian Jerzy Amrugiewicz pod adresem Al. Grunwaldzka 115/2, 80-244 Gdańsk, NIP: 8792491809
Wartość zamówienia: 4 920 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Hanna Górecka-Banasik
Nr telefonu: 58 668-23-51
E-mail: ref.energetyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Siedziba Samodzielnego Referatu ds. Energetyki, Gdynia, ul. 10 Lutego 24, pok 505

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Górecka-Banasik
Wprowadził informację: Hanna Górecka-Banasik
Data wytworzenia informacji: 01.10.2020
Data udostępnienia informacji: 01.10.2020