Badania termowizyjne

Numer umowy KB/546/URE/99-W/2020
Data podpisania 11.09.2020
Przedmiot zamówienia: Wykonanie badania termowizyjnego (zgodnie z normą PN-EN 13187 lub równoważną) wraz z opracowaniem wyników badania dla wybranych 120 budynków wielorodzinnych położonych na terenie Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia-Miasto na Prawach Powiatu, z siedzibą w Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP: 5862312326
Wykonawca: TERMOCENT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Smoluchowskiego 6/1, kod pocztowy 30-069, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS po
Wartość zamówienia: 66 000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Hanna Górecka-Banasik
Nr telefonu: 58 668-23-51
E-mail: ref.energetyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Siedziba Samodzielnego Referatu ds. Energetyki, Gdynia, ul. 10 Lutego 24, pok 505

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Górecka-Banasik
Wprowadził informację: Hanna Górecka-Banasik
Data wytworzenia informacji: 01.10.2020
Data udostępnienia informacji: 01.10.2020