Audyt techniczny do pilotażu BMS dla 9 budynków

Numer umowy KB/579/URE/104-W/2020
Data podpisania 25.09.2020
Przedmiot zamówienia: Opracowanie audytu technicznego dotyczącego analizy rozwiązań wdrożenia pilotażu systemu sterowania, zarządzania i monitorowania energią (tzw. system BMS - Building Management System) dla grupy 9 budynków oświatowych w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Miasto na Prawach Powiatu, z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP: 5862312326
Wykonawca: Solwena Sp. z o. o., ul. Nowy Świat 42/44, 80-299 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000614932, NIP: 5842749356
Wartość zamówienia: 16 605 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Hanna Górecka-Banasik
Nr telefonu: 58 668-23-51
E-mail: ref.energetyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Siedziba Samodzielnego Referatu ds. Energetyki, Gdynia, ul. 10 Lutego 24, pok 505

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Górecka-Banasik
Wprowadził informację: Hanna Górecka-Banasik
Data wytworzenia informacji: 02.10.2020
Data udostępnienia informacji: 02.10.2020