Audyt 9 budynków na potrzeby pilotażu BMS

Numer umowy KB/632/URE/115-W/2020
Data podpisania 21.10.2020
Przedmiot zamówienia: Usługa opracowania audytu technicznego dotyczącego analizy rozwiązań wdrożenia pilotażu systemu sterowania, zarządzania i monitorowania energią (tzw. system BMS - Building Energy Management System) dla grupy 9 budynków oświatowych w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Miasto na Prawach Powiatu, z siedzibą w Gdyni, przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP: 5862312326, REGON: 191675557
Wykonawca: Dalkia Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Wartość zamówienia: 29 999,70 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Hanna Górecka-Banasik
Nr telefonu: 58 668-23-51
E-mail: ref.energetyki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Siedziba Samodzielnego Referatu ds. Energetyki, Gdynia, ul. 10 Lutego 24, pok 505

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Górecka-Banasik
Wprowadził informację: Hanna Górecka-Banasik
Ostatnio zmodyfikował: Hanna Górecka-Banasik
Data wytworzenia informacji: 03.11.2020
Data udostępnienia informacji: 03.11.2020
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.11.2020 08:43 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik