Zakup usługi: wykonanie transkrypcji dźwięku na tekst z nagrania audiowizualnego sesji Rady Miasta Gdyni

Numer umowy SK/2304/BRM/20-W/2020
Data podpisania 09.10.2020
Przedmiot zamówienia: Wykonanie transkrypcji dźwięku na tekst z nagrań audiowizualnych sesji Rady Miasta Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: MWC Spółka z o. o. Poznań
Wartość zamówienia: 8.760,00 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Anuszek
Nr telefonu: 58 668-87-70
E-mail: m.anuszek@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Zofia Gawlik
E-mail: z.gawlik@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Zofia Gawlik
Data wytworzenia informacji: 12.10.2020
Data udostępnienia informacji: 13.10.2020