Zakup usługi: realizacji i nagrania dźwieku i obrazu przebiegu sesji Rady Miasta Gdyni

Numer umowy SK/921/BRM/16-W/2020
Data podpisania 13.05.2020
Przedmiot zamówienia: Realizacja i nagranie dźwieku i obrazu przebiegu sesji Rady Miasta Gdyni w dniu 13 maja 2020 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Agencja MB Bielecki
Wartość zamówienia: 8.487,00 brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Anuszek
Nr telefonu: 58 668-87-70
E-mail: m.anuszek@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Zofia Gawlik
E-mail: z.gawlik@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Zofia Gawlik
Data wytworzenia informacji: 03.03.2020
Data udostępnienia informacji: 11.03.2020