Zakup usługi: Realizacja i nagranie dżwięku i obrazu przebiegu sesji Rady Miasta Gdyni w dniu 26.08.2020

Numer umowy SK/2074/BRM/18-W/2020
Data podpisania 24.08.2020
Przedmiot zamówienia: Realizacja i nagranie dżwięku i obrazu przebiegu sesji Rady Miasta Gdyni w dniu 26.08.2020 w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Agencja Artystyczna MB SC Maciej Bielecki Agata Bielecka
Wartość zamówienia: 8.487,00 zl. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Anuszek
Nr telefonu: 58 668-87-70
E-mail: m.anuszek@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Zofia Gawlik
E-mail: z.gawlik@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Zofia Gawlik
Data wytworzenia informacji: 31.08.2020
Data udostępnienia informacji: 01.09.2020