Zakup usługi: Realizacja i nagranie dżwięku i obrazu przebiegu sesji Rady Miasta Gdyni (IX - XII 2020 r.)

Numer umowy SK/2196/BRM/19-W/2020
Data podpisania 30.09.2020
Przedmiot zamówienia: Realizacja i nagranie dżwięku i obrazu przebiegu sesji Rady Miasta Gdyni (IX - XII 2020 r.)
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Agencja MB Maciej Bielecki
Wartość zamówienia: 31.734,00 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Anuszek
Nr telefonu: 58 668-87-70
E-mail: m.anuszek@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Zofia Gawlik
E-mail: z.gawlik@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Zofia Gawlik
Data wytworzenia informacji: 02.10.2020
Data udostępnienia informacji: 05.10.2020