Zakup usługi: obsługa prawna Biura Rady Miasta i Rady Miasta Gdyni

Numer umowy SK/8/BRM/1-W/2020
Data podpisania 02.01.2020
Przedmiot zamówienia: obsługa prawna Biura Rady Miasta i Rady Miasta Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Lucyna Dzierżyńska - Bryl Kancelaria Radcy Prawnego Gdynia
Wartość zamówienia: 45.887,00 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Anuszek
Nr telefonu: 58 668-87-70
E-mail: m.anuszek@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Zofia Gawlik
E-mail: z.gawlik@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Zofia Gawlik
Data wytworzenia informacji: 06.01.2020
Data udostępnienia informacji: 15.01.2020