Zakup usługi: licencja i prawa autorskie utworów

Numer umowy SK/117/BRM/9-W/2020
Data podpisania 30.01.2020
Przedmiot zamówienia: udzielenie licencji na wykonanie utworów w czasie uroczystej sesji rady Miasta Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Dyrekcja Okręgowa w Sopocie
Wartość zamówienia: 861,00 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Zofia Gawlik
Nr telefonu: 58 668-87-71
E-mail: z.gawlik@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Zofia Gawlik
Data wytworzenia informacji: 02.03.2020
Data udostępnienia informacji: 03.03.2020