Umowa o dzieło: scenariusz i poprowadzenie uroczystej sesji

Numer umowy SK/124/BRM/10-W/2020
Data podpisania 06.02.2020
Przedmiot zamówienia: Wykonanie dzieła tj. scenariusza uroczystej sesji Rady Miasta Gdyni z udzieleniem licencji oraz poprowadzenie tej sesji w dniu 10 lutego w Teatrze Miejskim w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Krzysztof Dąbrowski
Wartość zamówienia: 1.500,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Zofia Gawlik
Nr telefonu: 58 668-87-71
E-mail: z.gawlik@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Zofia Gawlik
Data wytworzenia informacji: 11.02.2020
Data udostępnienia informacji: 02.03.2020