Współorganizacja konkursu o Nagrodę im. kapitana Leszka Wiktorowicza

Numer umowy SK/253/PBP/6-W/2020
Data podpisania 07.02.2020
Przedmiot zamówienia: Współorganizacja IX edycji konkursu o Nagrodę im. kapitana Leszka Wiktorowicza
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Fundacja Press Club Polska
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa
Wartość zamówienia: 40.000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Marta Myszor
Nr telefonu: 58 668-83-89
E-mail: m.myszor@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Marta Myszor
Data wytworzenia informacji: 03.03.2020
Data udostępnienia informacji: 03.03.2020