Wykonanie statuetki

Numer umowy SK/85/PON/3-W/2020
Data podpisania 03.02.2020
Przedmiot zamówienia: Wykonanie statuetki Nagrody im. Piotra Pawłowskiego
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Krzysztof Ciupa zam. Gdynia
Wartość zamówienia: 4.120,00 złotych
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Gontarz
Nr telefonu: 58 668-87-90
E-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wawrzyniak
Wprowadził informację: Agnieszka Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 08.10.2020
Data udostępnienia informacji: 08.10.2020