Udzielenie licencji na publiczne wykonanie utworów

Numer umowy SK/380/PON/8-W/2020
Data podpisania 24.02.2020
Przedmiot zamówienia: Udzielenie licencji na publiczne wykonanie utworów podczas gali wręczenia Nagrody im. Piotra Pawłowskiego
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Stowarzyszenie Autorów ZAiKS ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
Wartość zamówienia: 1.230,00 złotych
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Gontarz
Nr telefonu: 58 668-87-90
E-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wawrzyniak
Wprowadził informację: Agnieszka Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 08.10.2020
Data udostępnienia informacji: 08.10.2020