Udostępnienie sceny teatralnej wraz z widownią oraz kawiarni, szatni, toalet, garderób oraz obsługa techniczno-porządkowa

Numer umowy SK/295/PON/6-W/2020
Data podpisania 20.02.2020
Przedmiot zamówienia: Udostępnienie sceny teatralnej wraz z widownią oraz kawiarni, szatni, toalet, garderób oraz obsługa techniczno-porządkowa w celu organizacji gali wręczenia Nagrody im. Piotra Pawowskiego
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Gdyńskie Centrum Kultury ul. Jana z Kolna 25, Gdynia
Wartość zamówienia: 7.511,01 złotych
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Gontarz
Nr telefonu: 58 668-87-90
E-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wawrzyniak
Wprowadził informację: Agnieszka Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 08.10.2020
Data udostępnienia informacji: 08.10.2020