Przygotowanie i wygłoszenie 3 wykładów podczas warsztatów „Rodzina z niepełnosprawnością” .

Numer umowy SK/188/PON/4-W/202
Data podpisania 18.02.2020
Przedmiot zamówienia: Przygotowanie i wygłoszenie 3 wykładów podczas warsztatów „Rodzina z niepełnosprawnością” .
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia
Wykonawca: Krzysztof Sarzała zamieszkały 80-279 Gdańsk, ul. Mikołaja Gomółki 25
Wartość zamówienia: 2 085
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Gontarz
Nr telefonu: 58 668-87-90
E-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wawrzyniak
Wprowadził informację: Magdalena Biegańska
Data wytworzenia informacji: 05.03.2020
Data udostępnienia informacji: 05.03.2020