Organizacja występu artystycznego

Numer umowy SK/296/PON/7-W/2020
Data podpisania 08.10.2020
Przedmiot zamówienia: Organizacja występu artystycznego podczas gali Nagrody im. Piotra Pawłowskiego
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Wojciech Borkowski Europejska Agencja Sztuki ul. Wilanowska 6/18a, 05-510 Konstancin-Jeziorna
Wartość zamówienia: 12.300,00 złotych
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Gontarz
Nr telefonu: 58 668-87-90
E-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wawrzyniak
Wprowadził informację: Agnieszka Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 08.10.2020
Data udostępnienia informacji: 08.10.2020