Organizacja i prowadzenie zajęć tanecznych bazujących na technikach tańca w powietrzu

Numer umowy SK/36/PON/1-W/2020
Data podpisania 10.01.2020
Przedmiot zamówienia: Organizacja i prowadzenie zajęć tanecznych bazujących na technikach tańca w powietrzu dla osób z ograniczoną koordynacją ruchową oraz osób ze spektrum autyzmu
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Akrobatyczny Teatr Tańca MIRA-ART ul. Księżycowa 43, 81-198 Mosty
Wartość zamówienia: 21.250,00 złotych
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Gontarz
Nr telefonu: 58 668-87-90
E-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wawrzyniak
Wprowadził informację: Agnieszka Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 08.10.2020
Data udostępnienia informacji: 08.10.2020