Opracowanie projektu graficznego oraz druk kalendarzy "Gdynia bez barier" na rok 2021

Numer umowy SK/2551/PON/23-W/2020
Data podpisania 18.11.2020
Przedmiot zamówienia: Opracowanie projektu graficznego oraz druk kalendarzy "Gdynia bez barier" na rok 2021
Zamawiający: Urząd Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Pracownia Artystyczna Magdalena Karbowiak z siedzibą w Jankowie Gdańskim ul. Jantarowa 7
Wartość zamówienia: 21678,75 złotych brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Gontarz
Nr telefonu: 58 668-87-90
E-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wawrzyniak
Wprowadził informację: Agnieszka Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 29.12.2020
Data udostępnienia informacji: 29.12.2020