Projekt budżetu miasta Gdyni na 2020 rok

Budżet Miasta Gdyni na rok 2020 w pełni uwzględnia zasady Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z ustawy tej wynika (art. 242, art. 243 i art. 244), że wiodącą rolę wartościowym wymiarom budżetu roku  2020 nadają relacje finansowe, które osiągnęło lub przewiduje osiągnąć Miasto w okresie lat 2017-2018-2019.
 
Poziom wartości budżetowych 2020 roku wynika z wielkości planowanych wykonania budżetu 2019 r. wraz z  założeniami, będącymi pozycjami Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta.
Uwzględniając prognozy makroekonomiczne dla Polski na 2020 r. proponuje się przyjąć:
·         poziom dochodów ogółem Miasta o wartości: 1.739.041.920 zł,  z podziałem tych dochodów  na:

-        dochody bieżące w wysokości: 1.569.594.398 zł (90,26% dochodów ogółem, dynamika: 100,7%);
-        dochody majątkowe w wysokości: 169.447.522 zł (9,74% dochodów ogółem, dynamika: 59,8%).
·         poziom wydatków ogółem Miasta w wysokości: 1.940.310.949 zł, przy czym strukturę tych wydatków współtworzą:
-        wydatki bieżące w wysokości:  1.506.834.173 zł (77,66% wydatków ogółem, dynamika: 97,1%);
-        wydatki majątkowe w wysokości: 433.476.776 zł (22,34% wydatków ogółem, dynamika: 86,4,0%).
 
Przedstawione charakterystyki uzupełniają planowane rozchody budżetu Miasta w wysokości 63.248.319 zł z tytułu spłaty zobowiązań długookresowych oraz planowane przychody w wysokości 264.517.348 zł z tytułu przewidywanych: kredytu długoterminowego, pożyczki i spłat pożyczek.
 
Budżet Miasta Gdyni 2020 r. został więc zrównoważony na poziomie wartości: 2.003.559.268 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Anna Radkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Radkiewicz
Data wytworzenia informacji: 15.11.2019
Data udostępnienia informacji: 15.11.2019
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.11.2019 15:23 Aktualizacja treści Anna Radkiewicz
18.11.2019 15:21 Aktualizacja treści Anna Radkiewicz
18.11.2019 12:30 Aktualizacja treści Anna Radkiewicz
15.11.2019 10:39 Dodanie informacji Anna Radkiewicz