Zakwaterowanie gości podczas 7. konferencji naukowej „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni”

Numer umowy SK/2119/PZ/26-W/2019
Data podpisania 25.09.2019
Przedmiot zamówienia: Zakwaterowanie gości krajowych i zagranicznych podczas 7. międzynarodowej konferencji naukowej „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni” w dniach 30.09 -6.10.2019 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
al. marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni
Wykonawca: Firma Orbis S. A. Oddział Hotel Mercure Gdynia Centrum w Gdyni, z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 22, 81-372 Gdynia
Wartość zamówienia: 14 190 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Częścik
Nr telefonu: 58 668-83-43
E-mail: a.czescik@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Hirsch
Wprowadził informację: Anna Częścik
Data wytworzenia informacji: 04.11.2020
Data udostępnienia informacji: 04.11.2020